VENECIJA – TRST – PALMANOVA

SA FAKULTATIVNOM POSETOM VERONI I PADOVI 5 dana autobusom/ 2 noćenja

 

Venecija – jedinstven grad neuporediv sa bilo kojim drugim, čija stvarnost nadmašuje maštu i najvećeg zanesenjaka, bogata zlatom, a još bogatija slavom. Ovako su o Veneciji govorili Petrarka, Gete, Dikens… Venecija danas izgleda kao u doba svog najvećeg procvata, ispresecana sa oko 150 kanala, preko kojih se prostiru preko 400 mostova. Podignuta na 118 malih ostrva, na milionima sada već okamenjenih balvana vekovima prkosi moru, poziva Vas da uživate u šetnji njenim uskim ulicama ili u nezaboravnoj vožnji gondolom po kanalima uz romantičnu pesmu gondolijera… O sole mio…

 

PROGRAM PUTOVANJA:
1. DAN:  
Polazak autobusa iz Beograda u 22 časa osim za polaske 13.04. i 28.04. kada je u 20 časova (tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred put) sa parkinga u Bloku 42, preko puta “Buvlje pijace”. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.
2. DAN: Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje Trsta: Ponte Rosso, Kanal Grande, Trg Ujedinjenja Italije i poseta crkvi Sv. Spiridona. U podnevnim časovima nastavak putovanja do outlet tržnog centra u blizini mesta Palmanova, koji je veoma poznat u Evropi – preko 90 radnji poznatih italijanskih i evropskih brendova na sniženju od 30% do 70%. U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja do Lida di Jesolo, jednog od najatraktivnijih letovališta na Jadranu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN: Doručak. Mogućnost fakultativnog celodnevnog izleta za Padovu i Veronu. Polazak u jutarnjim časovima. Po dolasku u Padovu, razgledanje grada: Trg Prato dela Vale – jedan od najvećih trgova u Italiji, Bazilika Svetog Antonija u kojoj se nalazi njegov grob i mnogobrojni Donatelovi radovi… Slobodno vreme za individualno razgledanje. Nakon individualnog razgledanja, polazak ka Veroni – gradu ljubavi. Po dolaska u Veronu, obilazak grada Romea i Julije: Arena Di Verona –  jedna od najvećih i najbolje očuvanih antičkih građevina, treći po veličini rimski amfiteatar na svetu, Trg Bra, Julijina kuća… Slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima povratak za Lido di Jesolo. Noćenje.
4. DAN:  Doručak. Napuštanje hotela i fakultativna poseta Veneciji. Odlazak do luke Punto Sabioni i vožnja brodom do Venecije. Razgledanje najužeg centra prestonice nekada moćne Mletačke republike (IX-XVIII vek): Most uzdaha, Duždeva palata, Crkva Sv. Marka sa mozaicima, Trg Sv. Marka, Most Rialto… Slobodno vreme. Povratak brodom do Punta Sabioni i nastavak putovanja ka Beogradu. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.
5. DAN: Dolazak u Beograd u jutranjim časovima na mesto polaska. Kraj programa.

 

TERMIN: CENA:
23-27.03.2017. 59 EUR
30.03-03.04.2017. FIRST MINUTE 59 EUR 69 eur
13-17.04.2017. 75 eur
28.04-02.05.2017. 75 eur
11-15.05.2017. FIRST MINUTE 59 EUR 69 eur
18-22.05.2017. FIRST MINUTE 59 EUR 69 eur

doplata za 1/1 sobu 40€ (na upit)

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• 2 noćenja sa kontinentalnim doručkom u hotelu sa 3* (u Lidu di Jesolo ili okolini) u 1/2 i 1/2+1 sobama
• usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
• troškove vođstva i organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• individualne  troškove
• fakultativne izlete i ulaznice:
– turistički brod na relaciji Punto Sabioni – Venecija – Punto Sabioni : 20€ odrasli a 15€ deca do 12 godina
– obilazak Verone i Padove 25€ odrasli a 20€ deca do 12 godina
• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

OPIS SMEŠTAJA: Hotel 3* /mogući hoteli: Colorado , Trento, Bolivar, Portofino , Canova ili sličan hotel sa 3*/ nalazi se u poznatom letovalištu Lido di Jesolo. Sobe su 1/2 i 1/2+1 i imaju TWC, telefon i SAT TV. Hotel poseduje restoran, recepciju i aperitiv bar. Usluga je na bazi noćenja s kontinentalnim doručkom. Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana pred putovanje.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije do 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati Opšte uslove putovanja) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promene cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, cena izleta podložna je promeni.

NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Republike Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta ministara EU. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12 Opštih uslova putovanja organizatora. Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela i tarifama prevoznika, kao i poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

 

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

 Organizator putovanja: Turisttrade  d.o.o, licenca broj OTP 15/2010 ,izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.JELEN TRAVEL nastupa kao posrednik u putovanju.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o.