Zlatni Prag

PRAG – 6 dana autobusom / 3 noćenja

Prag – magični grad, zlatni grad, grad stotinu tornjeva. Grad najveće istorijske vrednosti sa dugom tradicijom. Nastao je i razvijao se na raskrsnici puteva u srcu Evrope. Prag je glavni privredni, ekonomski i kulturni centar Češke Republike. Istorijski centar grada je pod zaštitom Uneska. U svojim delima Prag su opisali mnogi umetnici iz različitih epoha kao što su Bedžih Smetana, Antonjin Dvoržak i Franc Kafka, a njegovim ulicama su se šetali i Mocart, Ajnštajn i Nikola Tesla. Vreme je da se njegovim ulicama prošetate i Vi.

 

PROGRAM PUTOVANJA:


1. DAN: BEOGRAD   Polazak autobusa u 20 časova osim za polaske 12.04 i 28.04. kada je polazak u 18 časova (tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred put) iz Beograda sa parkinga u Bloku 42, preko puta “Buvlje pijace”. Vožnja preko Novog Sada, Subotice i graničnog prelaza Horgoš, kroz Mađarsku i Slovačku, sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.

2. DAN: PRAG   Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Razgledanje grada: dvorac Hradčani sa manastirom Strahov i njegovom bibliotekom, bazilika Sv. Đorđa, katedrala Sv. Vita sa kapelom Sv. Venceslava, Mala strana, Zlatna ulica, Vaclavski trg, Starogradski trg sa čuvenim satom Orloj… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN: PRAG-KARLOVE VARI   Doručak. Fakultativno izlet za Karlove Vary. Karlove Vari je svetski poznato banjsko lečilište na severozapadu Češke, udaljeno od Praga oko 130 km. Veliki deo današnje slave grad duguje izuzetno lepo očuvanoj arhitekturi, uokvirenoj očuvanom prirodom na okolnim brdima. Razgledanje samog mesta, termalnih izvora, ruske crkve… Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju ili ručak u nekoj od lokalnih krčmi sa bogatom ponudom tradicionalnih specijaliteta. U kasnim popodnevnim satima, povratak u Prag. Slobodno vreme. Noćenje.

4. DAN: PRAG-DREZDEN   Doručak. Fakultativno izlet za nemački grad Drezden, čuvenu ”Firencu na Elbi”. Razgledanje centra grada uz pratnju vodiča: opera Zemper, palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Tašenberg palata… Nakon razgledanja, slobodno vreme – mogućnost za posetu Muzeju starih majstora ili Kraljevskoj riznici, Muzeju Maisen porcelana ili šoping u poznatoj Prager Strasse. Predveče, povratak u Prag. Slobodno vreme. Noćenje.

5. DAN: PRAG-ZAMAK KARLŠTAJN-KRSTARENJE VLTAVOM   Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno obilazak zamka Karlštajn (XIV vek). Povratak u Prag. U poslepodnevnim časovima, fakultativno krstarenje brodom po reci Vltavi. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Srbiju, preko Slovačke i Mađarske sa pauzama po potrebi.

6. DAN: BEOGRAD-  Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. Kraj programa.

                      

TERMIN: CENA:
15-20.03.2017. LAST MINUTE 59 EUR 65 EUR
22-27.03.2017. 65 EUR-RASPRODATO
05-10.04.2017. 79 EUR-RASPRODATO
12-17.04.2017. FIRST MINUTE 125 EUR 145 EUR
28.04-03.05.2017. FIRST MINUTE 125 EUR 145 EUR
03-08.05.2017. 79 EUR
17-22.05.2017. 79 EUR

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• 3 noćenja sa kontinentalnim doručkom u hotelu sa 3*  u 1/2 i 1/2+1 sobama
• razgledanje Praga prema programu u pratnji lokalnog vodiča na srpskom jeziku
• troškove organizacije i vođstva puta

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

• individualne  troškove i nepomenute usluge
• fakultativne izlete:
– krstarenje Vltavom – 10€ odrasli / 5€ deca
– Karlove Vary – 20€ odrasli / 15€ deca
– zamak Karlštajn (sa ulaznicom) – 20€ odrasli / 10€ deca
– Drezden – 30€ odrasli / 20€ deca

• međunarodno zdravstveno osiguranje  (mogućnost plaćanja u agenciji)

POPUSTI I DOPLATE:
Doplata za 1/1 sobu 40% od cene aranžmana

OPIS SMEŠTAJA (smeštaj u navedenim ili sličnim hotelima):

Hotel Fortuna City 3*
nalazi se na oko 15 minuta vožnje tramvajem od centra Praga. Sve sobe poseduju TWC i SAT TV. Doručak je kontinentalni.
Hotel Best Western Amedia Praha 3* nalazi se u četvrti Hodov, na 500m od tržnog centra “Centrum Chodov” , na oko 20 minuta vožnje metroom od starog grada. . Sve sobe poseduju TWC, SAT TV, telefon. Doručak je na bazi švedskog stola.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.
NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.
NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP). Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
Program je rađen na bazi minimum 70 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: Turistrade d.o.o, licenca broj OTP 15/2010
izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine,JELEN TRAVEL nastupa u svojstvu posrednika u putovanja
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Turisttrade d.o.o.