Klagenfurt

Klagenfurt je glavni grad austrijske savezne pokrajine Koruške. Službeno ime grada je Klagenfurt am Wörthersee. Prema legendi je Klagenfurt osnovan na mestu gde je ubijen zmaj koji je živeo u obližnjoj močvari. Klagenfurt se nalazi na jugu Austrije u dolini između Alpa i planina Karavanki kojima prolazi granica Austrije i Slovenije. Grad je u kotlini sa svih strana okružen brdima. Zapadno od grada se nalazi jezero Wörthersee koje je značajan rekreativni centar i često se naziva "austrijsko more". Kroz grad teče reka Glan, a nedaleko od grada na jugu teče reka Drava. Minimundus je park minijaturnih građevina koji predstavlja svet u malom sa preko 150 modela najpoznatijih građevina sveta, prepoznatljivih simbola 50-ak država sveta, kao što su Ajfelov toranj u Parizu, Krivi toranj u Pizi, egipatske piramide, Kineski zid, Operska kuća u Sidneju, Bazilika Sv. Petra u Vatikanu (koja je najskuplji i najvredniji model u Minimundusu)... Geslo domaćina ovog zanimljivog parka je uštedeti 79 dana i obići ceo svet za samo 1 dan! Osim modela građevina, park je ukrašen sa 15000 sadnica cveća, 30 vrsta različitog bonsai drveća i 40 vrsta različitih kaktusa i palmi. Worthersee jezero je alpsko jezero koje se nalazi u austrijskoj pokrajini Koruškoj. Proteže se od glavnog grada Koruške Klagenfurta na istoku do Veldena na zapadu. Na severu i jugu su strmi Alpi, u podnožju pokriveni gustom šumom. Jezero je prepoznatljivo po plavo-zelenoj boji vode, a predstavlja treće ledničko jezero nastalo od istog lednika kao Bledsko i Bohinjsko jezero.

CENA ARANŽMANA:60 EUR sniženo 39€

deca do 12 god: 35€

TERMINI: 19.05; 23.06; 21.07.2017.

PROGRAM PUTOVANJA :

1.dan Polazak iz Beograda u 22 h sa Lastine autobuske stanice – dolazni peroni (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred put). Vožnja autoputem kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju ka Austriji i gradu Klagenfurtu koji se nalazi u blizini slovenačko-austrijske granice.

2.dan Dolazak u Klagenfurt u jutarnjim časovima. Po dolasku vožnja do predgrađa gde se nalazi park minijaturnih građevina – Minimundus. Predviđeno vreme boravka i obilaska parka minijatura je do 12h kad se kreće do jezera Worthersee  koje se nalazi na samo 5 minuta vožnje od parka. Šetnja i pauza kod jezera do 14h kad sledi odlazak do centra Klagenfurta. Na glavnom trgu se nalaze prepoznatljivi simboli grada, zeleni zmaj i spomenik austrijskoj carici Mariji Tereziji. Grad ima pešačku zonu u centru grada kroz Krammer Gase između Novog i Starog trga. U centru grada se nalazi i veliki trgovački centar Arcade city, u samom istorijskom jezgru grada, gde je predviđen šoping do 18h. Slobodno vreme do 20h kad se kreće ka Srbiji.

3.dan Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
•    prevoz autobusom turističke klase(klima/video i audio oprema) na navedenoj relaciji
•    usluge turističkog vodiča/pratioca  tokom celog putovanja
•    troškove ogranizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
•   individualne troškove
•   međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

  • ulaznice za Minimundus: odrasli – 17€, deca 6-15 godina – 8€ (plaćanje u agenciji prilikom uplate aranžmana, u dinarskoj protivvrednosti)

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate
. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP). Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

  * ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj OTP 15/2010,izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije TURISTTRADE d.o.o.

 

JELEN TRAVEL OTP 21/2015 nastupa u svojstvu posrednika u putovanju