Na ovoj strani se na jednom mestu nalaze svi cenovnici agencije.

Prilikom potpisivanja ugovora o putovanju, obracun cene aranzmana u stranoj valuti (EUR) vrši se po zvaničnom prodajnom kursu Banke Intesa.

Grčka